Velg en side

Ønsker du å gjøre noe med utearealet ditt?

Anleggsgartnermester Frode Kvale vil sammen med kunden finne gode løsninger på opparbeidelse og fornying av uteområdet.
Kunden kan så få en beskrivelse og fast pris på det som skal gjøres.

Vi utfører hele jobben fra utgraving til ferdig lagt stein/asfalt evnt. plen og planter.

Ved behov henter vi inn andre fagfolk f.eks. rørlegger, elektriker, betongentreprenør, tømrer.
Velde asfalt brukes til asfaltering.

Ønsker du å gjøre noe med utearealet ditt?

Anleggsgartnermester Frode Kvale vil sammen med kunden finne gode løsninger på opparbeidelse og fornying av uteområdet.
Kunden kan så få en beskrivelse og fast pris på det som skal gjøres.

Vi utfører hele jobben fra utgraving til ferdig lagt stein/asfalt evnt. plen og planter.

Ved behov henter vi inn andre fagfolk f.eks. rørlegger, elektriker, betongentreprenør, tømrer.
Velde asfalt brukes til asfaltering.

Ta gjerne kontakt på mobil: 90 82 66 95

Graving

Vi utfører de aller fleste typer graving, og kan samtidig ta oss av bortkjøring og tilkjøring av masser. 

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.

Plen

Vi utfører både såing av plen og utlegging av ferdigplen.

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.

Klargjøring for asfalt

Vi ordner alt for klargjøring av asfaltering. og kan også organisere selve asfalteringen.

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.

Skoging

Med vår maskinpark kan vi utføre trefelling og beskjæring raskt og kostnadseffektivt. Bortkjøring besørger vi selvfølgelig også. Oppflising av greiner kan også utføres.

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.

Kantstein

Vi utfører alle typer kantsteinsarbeid i betong, granitt og naturstein.

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.

Planting

Vi utfører alle typer beplantning.

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.

Naturstein

En natursteinsmur setter et fantastisk preg på hagen samtidig som det er svært solid og helt vedlikeholdsfritt. 

Vi har lang erfaring med natursteinsmuring, og setter vår ære i å sette opp en flott og naturlig mur.

Granittsteinsmur utføres også.

Belegningsstein

Belegningsstein fåes i et stort utvalg former og farger. Bare fantasien setter grenser for hvilken sjel og identitet man vil gi miljøet rundt boligen. Vi utfører arbeidet raskt og kvalitetsmessig. 

Belegningsstein fås i flere varianter som betong, tegl og granitt.

Barking

Utlegging av fiberduk og bark utføres etter planting.

Ta kontakt for gratis befaring og evt. pristilbud.